Visuell identitet

Din visuella identitet utgör "bara" den synliga delen av varumärket – men den är trots allt det första din omvärld kommer i kontakt med. Då är det ju bra om den signalerar rätt saker.

Varför en visuell identitet?

En bra visuell identitet och grafisk profil tycker vi ska skapa förväntningar (som ni kan motsvara) och förmedla de värden som ni själva står för och som rätt mottagare kan känna igen sig i. Sedan ska den förstås vara estetiskt tilltalande, funktionell och lätt att tillämpa.

En väl fungerande identitet gör att kommunikationen blir mer konsekvent, lättare att känna igen och att produktionen blir mer effektiv (billigare) genom att det finns riktlinjer att följa.

Så kan vi bidra

Plattformsarbete

Innan arbetet med den visuella identiteten påbörjas behöver vi en hel del bakgrundsinformation. En del sitter ni redan på själva och annat kanske måste "grävas fram". Vi hjälper er med de frågor som vi behöver ha svar på och tillsammans formar vi en kravspecifikation.

Nulägesanalys och målbild

Hur ser ni ut idag och hur vill ni se ut och kommunicera i morgon? Här ser vi hur stor förflyttning som behövs och vad som är viktigt i den nya identiteten. Det här arbetet kan göras i olika omfattning – från ett par möten till större insatser som attitydundersökningar och workshops.

Design och koncept

Baserat på plattform och målbild tar vi fram skisser och koncept, ofta några olika spår, som vi tillsammans laborerar och leker vidare med till dess att formen i grova drag börjar bli tydlig.

Processen utformas i olika omfattning. Ibland löser vi alltsammans med dig ibland behövs större referensgrupper och förankringsprocesser.

Produktion och mallar

När designkonceptet är tydligt och klart är det dags att producera. Här tar vi fram alla komponenter som utgör identiteten, till exempel logotyper, typsnitt, färgpalett, mallar och annat. Filerna blir din egendom och ska hjälpa dig att göra rätt.

Manual

Vi skapar hellre många mallar och goda exempel än att göra en mastodont-manual. Men självklart behöver identiteten och dess riktlinjer dokumenteras. I de flesta fall publicerar vi den i html-form på er hemsida eller ert intranät. Det gör den enklare att revidera och alla får alltid tillgång till den senaste versionen. En digital brand guide kan också kompletteras med informativa filmer och länkar till resurser med mera.

Utbildning

Du och dina kollegor blir ambassadörer för den visuella identiteten. För att ni ska känna er trygga i den rollen erbjuder vi utbildningar och stöd i hur profilen fungerar och ska tillämpas. Är ni en stor organisation brukar vi dela upp det i flera olika utbildningar beroende på hur respektive grupp ska arbeta med kommunikationen.

Det här är en del av det som under våren kommer att publiceras på vår webbplats. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ber dig betrakta innehållet som utkast.
menu