Plattform

Vilken värdegrund och vilka fakta ligger till grund för din kommunikation? Vi hjälper er med varumärkes- och kommunikationsplattform, gap-analyser och andra verktyg som skapar insikt, förståelse och en stabil grund att stå på.
Har du frågor om det här?
Uppdaterad: 21-08-16

Många kan göra skojig och snygg kommunikation. Relevant, effektfull och uthållig kommunikation som förmedlar varumärkets löfte och lever upp till målgruppens förväntan – det kräver mer stöd från din byrå.

Vi vet ingenting

Detta är vår utgångspunkt. För att presentera en effektfull lösning, så behöver vi lära känna er, er marknad, ert löfte till målgruppen och hur väl ni uppfyller det.

Samtal med både dig och de omkring dig behövs för att vi ska få rätt kunskaper och insikt i verkligheten. Foto: Pontus Orre

Inte sällan märker vi att det finns en skillnad mellan vilka ni som varumärke är/vill vara och hur omvärlden faktiskt upplever er. Det är en grundläggande insikt som kan ligga till grund för en mer effektiv kommunikation.

Så kan vi bidra

Ögonblicksbilden

Vi hjälper er att skapa en bra bild av nuläget. Hur uppfattas du och dina tjänster/produkter av omvärlden och vad behövs för att den bilden ska stämma överens med era målsättningar?

Målgruppsanalys

Sker alltid i någon mån inför alla våra uppdrag, stora som små. Det är del av arbetet att förstå på vilket sätt en målgrupp kan engageras i det som ni vill berätta. Vi gör även mer övergripande målgruppsarbeten där vi analyserar "den stora bilden".

Gap-analys

Var finns glappen mellan dig och dina målgrupper? Varför kommer ni inte kontakt med målgruppen och hur gör vi för att ändra på det?

Kommunikationsplattform

Hur, när och var ska ni kommunicera för bästa resultat?

Branding

Hur ser det ut när ni kommunicerar? Vi tar fram kompletta visuella identiteter och profilmanualer som i olika omfattning beskriver er visuella identitet internt eller för byrå. Vi tar fram logotyper, definierar typografi, färger, bild- och filmmanér, layouttillämpningar och mallar med mera.

Ryter är en fullservicebyrå inom kommunikation. Sedan 2004 har vi hjälpt företag och organisationer att kommunicera med sina målgrupper och att bygga och förvalta sina varumärken. Ryter är medlem i Komm, Sveriges kommunikationsbyråer. Mer om Ryter »

Jag berättar gärna mer!

Olav Hans-Ols

Art director och projektledare

Mejla Ring
menu