Plattform

Det är enkelt att göra rolig, bra, tänkvärd och snygg kommunikation. Men är det relevant – ger det effekt – lirar det med varumärkets löften och målgruppens förväntan?

Vi vet ingenting

Det är vår utgångspunkt. Så för att vi ska kunna komma med (förhoppningsvis) bättre lösningar än vad ni själva kan behöver vi lära känna er, er marknad, veta vilka löften ni ger era målgrupper och hur de upplever att de uppfylls.

Inte sällan märker vi att det finns en skillnad mellan vilka ni som varumärke är/vill vara och hur omvärlden faktiskt upplever er. Det är viktiga kunskaper som rätt tillämpat kan leda till avsevärt mycket mer effektiv kommunikation.

Så kan vi bidra

Ögonblicksbilden

Vi hjälper er att skapa en bra bild av nuläget. Hur uppfattas du och dina tjänster/produkter av omvärlden och vad behövs för att den bilden ska lira med dina målsättningar?

Målgruppsanalyser

Det här är något som i någon mån sker inför alla våra uppdrag, stora som små. Vi vill helt enkelt veta hur vi ska göra för att målgruppen ska engagera sig i det ni vill berätta. Vi gör även mer övergripande målgruppsarbeten där vi analyserar "den stora bilden".

Gap-analys

Var finns glappen mellan dig och dina målgrupper? Varför kommer ni inte kontakt med målgruppen och hur gör vi för att ändra på det?

Kommunikationsplattform

Hur, när och var ska ni kommunicera för bästa resultat?

Branding

Hur ser det ut när ni kommunicerar? Vi tar fram kompletta visuella identiteter och profilmanualer som i olika omfattning beskriver er visuella identitet. Vi hjälper dig att ta fram logotyper samt att definiera typografi, färger, bild- och filmmanér, layouttillämpningar och mallar med mera.

Det här är en del av det som under våren kommer att publiceras på vår webbplats. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ber dig betrakta innehållet som utkast.
menu