Visualisering

3D-visualisering, rendering, animation och framtagande av varor och tjänster som kanske ännu inte existerar eller som gör sig bättre i digital form.
Har du frågor om det här?
Uppdaterad: 22-01-19

Är skärmen tillräckligt stor? Kommer budskapet i montern att vara läsbart? Hur fanken ska vi kunna plåta vår produkt från exakt rätt vinkel och med rätt ljus?

Det finns många anledningar att arbeta med 3d-visalisering. Inte minst då det går att ta fram fotorealistiska bilder som kan varieras i vinklar, ljussättning, material och annat, utan att behöva rigga studion gång på gång. Dessutom blir slutprodukten oftast bättre än ett fotografi.

Så kan vi bidra

Fotorealistiskt

3D-rendering, Ryter
Rendering av armkontroll till Excidor AB.

Vi tar dina 3d-modeller och skapar din digitala studiomiljö, med rätt ljussättning och omgivning, som kan återanvändas om och om igen. Vi laborerar med olika material, struktur och färger och bestämmer hur de ska reflektera ljus. Saknar du 3d-modeller så hjälper vi dig såklart att ta fram dessa.

Illustrativt

Illustration, flöde på industri
Illustration av raffineringsprocessen till Kraton i Sandarne.

Ibland behöver/ska inte resultatet vara fotorealistiskt. Då arbetar vi med helt andra material och annan ljussättning med mera, även om det i grunden är en och samma 3d-fil. Ett sätt att skapa ett mer lekfullt uttryck.

Produktrendering och retuschering till CrossControl.

Funktionellt

Mässmonterkoncept till CrossControl.

3d-rendering kan vara ett bra sätt att se om en pryl får plats eller passar bra i en omgivning. Ett vanligt exempel är när vi designar mässmontrar. Ofta vet vi måttet på montern och kan därmed placera era komponenter i rätt storleksförhållande till resten. Och tack vare att vi kan "gå runt" i miljön går det att upptäcka eventuella brister i monterns utformning innan det är för sent.

Presentation

En designad broschyr
Designkoncept för Södertälje kommuns översiktsplan 2050.

Behöver du presentera ett koncept, en idé eller en pryl som ännu inte finns? Då har du inte så många val än att jobba med renderade bilder. En bra presentation kan vara skillnaden mellan ett ja och ett nej. Genom renderade bilder kan du vara säker på att din idé tas emot så som den ser ut inuti ditt huvud.

Koncept/skiss

Ibland är det bättre att inte vara alltför exakt. Ett lite skissigare utseende kan hjälpa dig att föra fram idén utan att dina åskådare ska fastna i onödiga detaljer.

Ryter är en fullservicebyrå inom kommunikation. Sedan 2004 hjälper vi företag och förvaltningar att bygga och förvalta sitt varumärke och att löpande kommunicera med sina målgrupper. Ryter är medlem i Komm, Sveriges kommunikationsbyråer. Mer om Ryter »

Jag berättar gärna mer!

Johan Berglund

Digital designer, formgivare och kundansvarig projektledare

Mejla Ring
menu