Grafisk formgivning

Smakfull, kreativ, identitetssäkrad och tillgänglig formgivning och illustration för alla kontaktytor – print som digitalt. Från den lyxigaste trycksaken till vardagskommunikationen.
Har du frågor om det här?
Uppdaterad: 22-01-19

Färg och form ska lyfta, inte stå i vägen för, funktion och budskap. Åtminstone inte hos oss. Vi älskar hantverket men ser också dess roll i helheten – att komplettera, förtydliga och att ge budskapen ytterligare en dimension.

Affischbild, 1800-talsveckan
Design och kommunikation för 1800-talsveckan, Torekällbergets friluftsmuseum.

Det spelar ingen större roll vilken kontaktyta som vi formger för – det är formgivning vare sig det handlar om en trycksak eller motion graphics. Vi ser till att den grafiska formen är relevant, målgruppsanpassad, tillgänglig och att den följer er visuella identitet.

Så kan vi bidra

Designkoncept

Designprocessen börjar ofta med en eller flera skisser. Genom att ta fram konceptskisser finns möjlighet att i små och grova drag hitta den stil och det manér som är bäst i just ditt fall, utan att vi lägger ner allt för mycket arbete i ett tidigt skede.

Print

Ryter formger och färdigställer tryckoriginal för alla analoga ytor – broschyrer, utomhusreklam, mässmontrar, expomaterial och allt annat du kan tänka dig och som inte består av pixlar. Vi har bra koll och mångårig erfarenhet av att jobba med olika tryckerier och tryckmetoder.

Digitalt

Stilla, rörligt, interaktivt, 3D – vi gillar även pixlar och hjälper dagligen våra uppdragsgivare med att synas i olika digitala kanaler.

Typografi

I nästan all kommunikation kommer vi i kontakt med textbudskap. Vi kan knepen för att göra en text läsbar, intressant, tydlig och tillgänglig. Även om typsnittet är bestämt finns massor att göra med radavstånd, inbördes hierarki, kontrastverkan, kerning/knipning och färger med mera.

Tillgänglighetsanpassning

Alla omfattas inte av samma krav vad gäller tillgänglighet – men vi tycker ändå att alla ska kunna ta del av och interagera med din kommunikation. För offentliga verksamheter ser vi bland annat till att dokument och webbplatser uppfyller åtminstone minimikraven enligt wcag.

Ryter är en fullservicebyrå inom kommunikation. Sedan 2004 hjälper vi företag och förvaltningar att bygga och förvalta sitt varumärke och att löpande kommunicera med sina målgrupper. Ryter är medlem i Komm, Sveriges kommunikationsbyråer. Mer om Ryter »

Jag berättar gärna mer!

Johannes Göthlund

Grafisk formgivare

Mejla Ring
menu