Grafisk formgivning

Det är ju så härligt att färg och form faktiskt inte står i vägen för funktion. Åtminstone inte hos oss. Vi älskar hantverket men ser också dess roll i helheten – att komplettera, förtydliga och att ge budskapen en till dimension.

Så kan vi bidra

Det spelar ingen större roll vilken kontaktyta vi formger för – det är formgivning vare sig det handlar om en trycksak eller motion graphics. Vi ser till att den grafiska formen är relevant, målgruppsanpassad, tillgänglig och att den följer er visuella identitet.

Print och expo

Ryter formger och färdigställer tryckoriginal för alla analoga ytor – broschyrer, utomhusreklam, mässmontrar, expomaterial och allt annat du kan tänka dig och som inte består av pixlar. Vi har bra koll och mångårig erfarenhet av att jobba med olika tryckerier och tryckmetoder.

Digitalt

Stilla, rörligt, interaktivt, 3D – vi tycker om pixlar och hjälper dagligen våra uppdragsgivare med att synas i olika digitala kanaler.

Typografi

I nästan all kommunikation kommer vi i kontakt med text. Ibland superkorta textbudskap och andra gånger rapporter på flera hundra sidor eller en omfattande webbplats. Vi kan knep för att göra en text läsbar, intressant, tydlig och tillgänglig. Även om själva typsnittet är förutbestämt finns massor att göra med radavstånd, inbördes hierarki, kontrastverkan, kerning/knipning och färger.

Tillgänglighetsanpassning

Även om inte alla omfattas av samma krav vad gäller tillgänglighet så tycker vi att alla ska kunna ta del av och interagera med din kommunikation. För offentliga verksamheter ser vi bland annat till att dokument och webbplatser uppfyller minimikraven (som minst).

Det här är en del av det som under våren kommer att publiceras på vår webbplats. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ber dig betrakta innehållet som utkast.
menu