Digital närvaro

Ta ett helhetsgrepp om er digitala närvaro – från sociala medier till sökmotoroptimering. Det mesta kan mätas och optimeras för bästa upplevelse. Vi arbetar med svenska underleverantörer och er data lämnar inte EU/EES.
Har du frågor om det här?
Uppdaterad: 21-08-11

Vikten av att finnas i de digitala ytorna behöver vi nog inte gå in på vid det här laget. Ofta är våra uppdragsgivare mycket bättre på det än vi själva är. Däremot är det inte alltid som kommunikationen håller samma linje som i mer traditionella kanaler, där man oftast behövde ta hjälp av en byrå för att kommunicera.

Så kan vi bidra

Digital strategi

Var är ni i dag och vart vill ni komma (var vill ni synas)? Vi gör en behovsanalys utifrån affärs-/kommunkationsmål och hjälper er att bedöma vad som är relevant, genomförbart och effektivt. En slags digital strategi, helt enkelt, som en del av den övergripande kommunikationsstrategin och -planen.

Digital branding

Vi ser till att ni har verktygen för att kommunicera digitalt. Det kan handla om allt från mallar, skrivregler, filmvinjetter och annat som behövs för att ni själva enkelt och snabbt ska kunna kommunicera på ett sätt som rimmar med varumärket och budskapet.

Redaktörskap

Vi planerar, producerar och publicerar innehåll i era sociala kanaler. Det sker i olika stor omfattning beroende på dina behov, resurser och önskemål. Oavsett ser vi till att det sker enligt plan!

Omvärldsbevakare

Du hinner kanske inte alltid hålla koll på vad som händer i omvärlden? Vi kan bevaka olika medier, branscher och konton som du och vi tror att du har nytta av.

Datasamlare

Statistik – fiende eller vän? Det är olika men tveklöst är att det är ett av de vassaste verktygen ni har. Om den tolkas rätt, vill säga. Ryter kan hjälpa er att samla in och analysera relevant data och ge förslag till åtgärder därefter.

Ryter är en fullservicebyrå inom kommunikation. Sedan 2004 har vi hjälpt företag och organisationer att kommunicera med sina målgrupper och att bygga och förvalta sina varumärken. Ryter är medlem i Komm, Sveriges kommunikationsbyråer. Mer om Ryter »

Jag berättar gärna mer!

Annelie Svensson

Strateg och skribent

Mejla Ring
menu